Налогообложение комиссионного магазина

09.03.2019
0
67
???????????? ???????? ? ????

"?????? ????? ?? ????????? ?????: ????????????? ???? ? ???????????????", 2012, N 5

???????? ?? ???????????? ???????? ?????????????? ????????? ????????? ????? ?? ???? ?????? ???????? ??????? ????? ? ???, ????? ?? ?????????, ?????????????? ???????????? ????????, ????????? ??????????? ????????? ????? ? ???? ????. ??, ? ?????????, ???? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ???? (? ??, ???? ?? ??????? ??????????? ????????, ?? ??? ?? ? ????) ? ??????? ?????? ?? ????????. ????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ???? ???? ??????????? ??????? ??????? ?????????...

??? ???? ???, ??? ? ???????????? ? ????????? ???????? ? ????? "????????"

??? ?????? ???????? ????? ?????????? ???????.

???? ????????????, ? ????????? ??????? ????? ??????????? ??????????? ????????? ????? ? ???? ???? <1>, ?????????? ?. 2 ??. 346.26 ?? ??. ????? ?????? ? ??? ??????? ? ????????? ???????? (??. 6 ? 7), ??????????????, ? ?????????, ????? ???????? ? ????????? ? ???????? ????????? ???? ?? ????? 150 ??. ? ?? ??????? ??????? ??????????? ????????, ? ????? ????? ??????? ???????????? ???????? ????, ?? ??????? ???????? ?????, ? ??????? ?????????????? ???????? ????.

<1> ?? ???????? ???????????????? ??????? ????????????? ???????, ????????? ???????, ??????????????? (????????????????) ??????? ??????????????? ?????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ? ?????-??????????.

? ??? ???????????? ???????? ? ?????? "?????????" ???????????? ???. ??? ??? ???????????? ?????? ?? ???, ??? ?????????? "????????" "??????????????" ?????????? ??? ???????????? ???????? ?????? ? ??????? ????????? ????????, ??????? ??? ? ?? ????????? ? ??. 346.26 ?? ???

???? ?? ??????????? ?????????? (???????? ???????????? ???????? ???????????????????? ???????? <2>, ????????), ???????????? ???????? ???? ?? ??? ????, ??? ????????????? "???????" (??? ????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ??????????????-???????? ?????, ? ????? ?????????????? ???????????????, ??????????? ?????? ?? ???????? ? ??????????? ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????-???????).

<2> ?????????? ?????????????? ????????????? ?? ?? 06.06.1998 N 569.

??????????? ????? ??????? ?? ???????????, ?????? ? ???? ? 51303-99 "????????. ??????? ? ???????????" <3> (???????????? ???????? - ??? ????????? ????????, ?????????????? ??????? ?????????????? ???????, ?????????? ?? ??? ?????????? ???????? ?????? - ???????????, ?? ????????? ????????).

<3> ????????? ?????????????? ???????????? ?????? ?? 11.08.1999 N 242-??.

????? ?????? ??????? ?????? ????????? ???????????? ???????? - ????????????? ????????? ????????, ?????????? "????????" ????? ?????? ???????????.

??????????. ?????? 346.27 ?? ?? ????????? ????????? ???????? ? ????????? ????????? ?????-???????.

???, ??? ????? ? ?????????? ????????

?? ??? ?? ????????? ????? ??????: ??? - ????????, ???????? ????? ?? ??????????, ??? ???????????, ????????? ??????? ?????????, - ????????? "????????" (?, ??????????????, ?????????? ????)?

????? ???? ????? ????????????, ??? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ???????????? ???????? ???????? ???????? ????????? ?????-???????. ?? ???? ????? ?? ???????????? ?????? ??????? ?????? ? ?????? ???????????? ????????????????.

???, ? ???????????? ?? ??. 990 ?? ?? ?? ???????? ???????? ???? ??????? (???????????) ????????? ?? ????????? ?????? ??????? (?????????) ?? ?????????????? ????????? ???? ??? ????????? ?????? ?? ?????? ?????, ?? ?? ???? ?????????. ?? ??????, ??????????? ????????????? ? ??????? ?????, ??????????? ????? ? ?????????? ????????? ???????????, ???? ???? ???????? ??? ?????? ? ?????? ??? ??????? ? ??????? ????? ? ???????????????? ????????? ?? ?? ??????????.

????? ???????, ?? ???????? ???????? ??????????? ??????? ??????? ??????????? ???????????? ???????????, ? ?? ????????. ? ??? ???, ?? ?????? ?? ? ???????? ???????????? "??????????" ??????.

??????, ?????? ????? ??????????? ? ?????????????? ???????????? ??????????? ????????? (?????? ?? 03.05.2011 N 03-11-06/3/53, ?? 15.11.2010 N 03-11-06/3/157, ?? 25.11.2009 N 03-11-06/3/275 ? ??.) ??? ???? ????????? ????????: ???????????? ???????????? ?????????? ???? ?????? ? ??? ??????, ???? ?? ????????? ????? ?? ?????? ????? ????? ?????? ??????????? ????????, ??????? ??????????? ??? ???????????? ?? ? ??????????????????? ???????????? ?? ???????? ?????????? (?????????????, ?????? ? ?.?.). ?????? ?????????? ???????? ????? ????? ? ? ????????? (?????? ??????? ?????? ?? 22.01.2009 N 03-11-06/3/06).

??????????. ???????????? ???????????? ?? ????????? ???????? ???????? ????????? ????, ?????? ???? ?? ????????? ????? ?? ?????? ????? ????? ?????? ????????, ????????????? ??? ???????????? ?? ? ??????????????????? ???????????? ?? ???????? ??????????.

??? ????????????, ??? ????????? ? ?????????????? ??????????? ????????

????? ?????? ????? ????? ? ? ???????? ????????. ??? ???, ????????, ???????? ?? ????? ???????????? ???????????????? (??. 990, ?. 1 ??. 492, ??. 493 ?? ?? <4>), ?????? ?????????.

<4> ?? ???????? ????????? ?????-??????? ????????, ?????????????? ??????????????????? ???????????? ?? ??????? ??????? ? ???????, ????????? ???????? ?????????? ?????, ??????????????? ??? ???????, ?????????, ????????? ??? ????? ?????????????, ?? ?????????? ? ??????????????????? ?????????????.

??????????. ????????? ????????? ???????????????? ?? ?? ???????? ??????? ???????? ???????? ? ????????? ?????-???????, ? ???? ?. 1 ??. 11 ?? ?? ??????? ????????? ???????, ??????????????? ?? ??.

????????? ? ??. 26.3 ?? ?? (??. ??. 346.26, 346.27) ??? ??????????? ????????? ???????? ??? ???? ??????????????????? ????????????, ??????????? ????????? ????, ?? ?????????? ???????? ?? ??, ????? ????????? ????? - ??????????? ???? ????????????, ?????? ?????????????? ?? ????? ????????? ???????? ??? ??????? ??????? ?? ????????? ????????? ???????? ?????? ???????.

???????????? ????????? (????????????? ??? ??? ?? 02.02.2011 N ?69-1135/2010) ???????? ??????????? ????? ????? ???? ????????? ? ???, ??? ?????????????? ???????????????? ???????????? ???????? ???????????? ??? ???? ?? ????? ????????? ???????? ????????? ??? ????????? ????.

? ??????? ?????? ???????? ? ????? ?????? ???: ??? (????????????? 28.09.2010 N ?43-6071/2010), ??? (????????????? ?? 22.02.2011 N ?05-6652/2010) ? ??.

??????. ???????????-??????????? ????????? ?????? ????????? ? ???????. ? ????????? ????????? ???????? ???????? ? ?????????, ??? ????? ???????????? ?????? ???????????, ????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ? ???? ????.

???????? ???????? ??????????????? ???????? ???? ??????? ?????????? 300 000 ???. ?????????????? ???????????? ????? 10% ???? ?????????? ? ???????????? ?? ?? ????, ?????????? ?? ??????????? ?? ????????????? ?????.

?? ??????????? ?????????? ???????, ????????? ? ????????? ?????????????? ?????, ?????????? 15 000 ???.

???????????-???????????, ?????? ???????????? ???????????, ????????? "????????".

? ????????????? ????? ??? ??????? ????????? ????????.

 ?????????? ???????? 
 ????? 
 ?????? 
 ?????, 
???.
??????? ????? ?? ????????? <*>
004 
 300 000 
???????? ?????????? ?????? 
50 
76 
 300 000 
??????? ? ????????????? ????? ????????? 
?????????????? ??????
004 
 300 000 
???????? ??????? ?? ???????? ?????????????? ????? 

(300 000 ???. x 10%)

76 
90-1 
 30 000 
???????? ???????, ?? ?????????? ?????????? 
??????????
44 
69, 70 
(? ??.)
 15 000 
??????? ?? ??????????? ?????????? ??????? 
90-2 
44 
 15 000 
??????????? ????????? (?? ??????? ??????????? ??????????????) ???????? ????????, ?????????? ?? ??????????? 

(300 000 - 30 000) ???.

76 
51 
 270 000 
<*> ??????, ??????????? ??? ?????????? ?? ???????? ????????, ???????? ?????????????? ?????????, ??????? ??????????? ????????????? ?? ???????????? ????? 004 "??????, ???????? ?? ????????" ? ?????, ??????????????? ? ??????-????????? ?????????? (???? ?????? ? ?????????? ?? ??? ?????????? <5>).
<5> ?????????? ???????? ??????? ?????? ?? 31.10.2000 N 94?.

?????? ???? ???????? ?????? ???????? ?? ??, ??? ????????? ????????? ???????? ? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????????, ? ?? ????????. ???, ??? ?? (????????????? ?? 01.07.2011 N ?62-2707/2010) ??????: ???????? ??? ???????? ???????????? ?????? ? ????? ?????????? ??? ?????????? ? ????????? ???? ??? ?????????? ?? ???????? ? ?????????????? ? ????????? ????????????? ??????????? ?????????? ???????? ????????? ?????-???????, ????????? ??????????? ????????? ????? ?? ?????? ?????. ????? ????, ?????????? ?????????? ? ???????? ?????, ????????????? ????????????.

? ?? ?? ????? ????? ???????? ?????????????? ? ?????? ??????, ?????????? ?? ???, ??? ????????? ???????? ????? ?? ?????????????? (??????????????), ? ?? ?? "?????????" ????????????. ????? ???????, ?? ?????????? ?? ????????? ?????????, ? ????????? ?????????????? ?????, ??????? ? ???? ?? ?????????? (????????????? ??? ??? ?? 28.03.2011 N ?46-8250/2010, ??? ?? ?? 02.02.2009 N ?72-4460/2008).

?????? ????????

??????? ???????????? ??? ?? ????? ???????, ??????? ????? ?????????? ? ????????. ????????: ?????????? ??????? (? ??????? ? ?????) ????????????????. ? ????? ????????? ???????? ?? ????????? ????????? ? ???? ????. ??????? ???????? ?????????? ????? 200 ??. ?, 50 ??. ? ?? ???? ????? ????, ???? ?????????????????? ? ???????? ??????????????? ???????????????. ?? ???? ??????? ????? ?????? ????????? ????????, ?? ?? ???????? ????????. ? ???? ???????????? ????????? ??-????, ????????? - ??-???. ???????, ?? ???????? ?????, ?? ????????????? ?????????????? ????????? ???????? ????????????? ?? ????.

? ?????? ?????? ?????? ????????? ????? ??? ????????? ?? ???????????? ? ???????????? ? ?????? ????????? ???????? ???????? ?? ?????? ????????? ????????? ? ???? ????! ? ????? ? ???? ??? ??????????? ?????? ?? ????? ??????? ???????????????.

?? ???????????? ? ????? ????????, ??????????????? ????????? ? ???, ?? ????????? ????? ?? ????? - ??? ?????? ????????? ???????? ?? ??????? ???????????. ? ??? ????????? ? ????????, ????????, ?????????? ?????????????????. ??? ???? ????? ?? ?????? ????????.

? ??????????? ??? ?? ?? 23.04.2012 N ???-1098/12 ???????? ????? ????????? ????????? ??? ???????? ???? (N 58-8013/10) ? ????????? ??? ?? ??? ?????????? ? ??????? ???????. ??? ???? ???? ???????? ?????????.

???? ????????????? ? ???????????? ????????? ?????? ? ??????, ??? ???????? ????????????????, ??????????? "????????", ??????? ?? ?????????? ???????????? ?? ??????? ???????? ????????? ???????? ?? ????? ??????? ???????????????, ????????? ???????????????? ??????? ????? ?? ?? ??????? ????????? ??????????? ????? ??????? ??? ?????????????? ????????????.

??? ???????????? ??? ?? ??????? ???????????????? ??? ??? ? ??? ?? ?????? ? ?????? ? ???, ??? ???????? ?? ????? ???? ??????? ???????????? ????, ? ??????, ?????????? ?? ?? ??????, ????????????? ?? ????????? ????????, ???????? ??????????????? ?? ????? ???????. ???????????: ???????? ??? ???????? ???????????? ??????? ? ????? ?? ?????????? ?????????? ? ????????? ???????? ???? ??? ?? ???????? ? ?????????????? ? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ?????-??????? ?, ?????????????, ?? ?????? ???????????? ?? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ? ???? ??????? ?????? ?? ????????? ????? ?? ????? ?????????.

? ??? ?? ????????? ??? ??? ? ?????????, ???????? ????????????? ?????? ?? ???? ?? ????? (???? ??????????? ? ??????? ??????? 17.07.2012, ?? ???? ?? ????????????, ? ?????????????? ?????? ??????? ?? ?? ???????????).

??????, ???? ?????? ?? ????, ??? ?????? ??????? ?? ???????? ? ???? ??????? ???? ?????? ?????????, ??????? (??? ?? ????????) ??????? ???????? ??????? ?????????? ??????, ???????? ????????? ????????? ? ???? ???? ????? ?????. ?? ?????? ????????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ?? ????? ???????????? ? ?????? ????????? (??? ?????????? ???????? ???? ????????).

* * *

????? ???????, ??? ?????????? ??????????????, ?????????? ? ???????, ???????????? ?????????? ?????? ? ???? ???? ????? ????????? ???????. ?????? ?? ????? ??????????? ?????????? "????????" ?????? ??????????????. ? ??? ???? ????????????? ???????? ????????????: ? ????? ???????, ??? ???????? ???????????? ???????? ?????????????? ????????? ???????? ?, ??????????????, ?? ???????????? ?????????? ?????????? ? ???? ???? ??????????????, ? ?????? - ????????, ??? ???????? ??????? ???????? ???????? ?? ????????? ??????? ?? ? ??????? (?? ????? ??????????? ?????? ?????????????).

??? ???????? ?????????? ?? ????????????? ??????. ??? ?????? ????? ???????? ?????? ????????? ???????, ?? ?????????? ? ???? ????????. ???? ? ???, ??? ?????? ?? ????? ????????? (??????????? ????? ?? ????? ????????????) ????? ???????? ????????? ???????. ?? ?????????, ??? ???????? ????? "????? ????????" ??????? ???????? (????????, ?? ???????? ?????, ?? ????? ????????????? ?????????????? ????????? ???????? - ?????????????? ????????????? ?? ????), ??? ?????? ????? ???????????? ????????????? ? ??????? ? ?????????????? ????????? ??????. ?? ???????? ? ???????, ?? ??????? ???????? ???????????. ? ????? ????...

?.?.???????

??????? ???????? ???????

"????: ????????????? ????

? ???????????????"

????? ?????? ? ??????? ??? ??????? - ??????????????????????? ??????????
налогообложение комиссионного магазина
Как открыть комиссионку
бизнес план комиссионного магазина

Доброго времени суток! Для всех, кто хочет начать собственное дело, открыв комиссионный магазин, сегодня я подготовлю бизнес-план как по шагам организовать данный вид бизнеса. Естественно надо понимать что перед открытием любого бизнеса необходимо найти инвестора или заработать денег самому.

Свой бизнес-план комиссионного магазина я разделю на следующие важные пункты:

Официальная регистрация комиссионного магазина;
Выбор налогообложения для комиссионки;
Выбор места по продаже б/у товаров;
Выбор оборудования для магазина;
Ассортимент товара комиссионки;
Подбор персонала;
Как правильно дать рекламу комиссионки;
Доходы и расходы комиссионного бизнеса;
Как развить комиссионный магазин.

И так, наш бизнес-план будет состоять из 9 шагов, пройдя которые Вы сможете открыть свой довольно таки прибыльный бизнес.

Регистрация комиссионного магазина

Первым шагом будет официальная регистрация комиссионного магазина розничной торговли и это не случайность, любой бизнес изначально требует пройти регистрацию, чтобы не было никаких проблем с законом.

Форм собственности для регистрации бизнеса не мало – это : ИП, ООО, АО, ПАО (КФХ я не беру в счет, так как эта форма собственности для фермерских хозяйств).

Так как открытие комиссионного магазина относится к малому бизнесу, то у нас для выбора остается регистрация ИП (индивидуального предпринимательства) или ООО (общество с ограниченной ответственностью).

У предпринимательства и  организации есть свои плюсы и минусы. Если Вы новичок и только делаете первые шаги в комиссионном бизнесе, то я рекомендую открыть ИП.

У предпринимателей проще отчетность и есть еще ряд плюсов, о которых мы поговорим далее.

Вид деятельности для комиссионного магазина

Для того чтобы пройти регистрацию ИП в налоговой необходимо будет при заполнении заявления из классификатора ОКВЭД выбрать подходящие для комиссионного магазина виды деятельности.

Так как новый классификатор ОКВЭД 2014 так и не вступил в силу в 2016 году и перенесен до 2017 года, то воспользуемся старым ОКВЭД 2001 (общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

На наше счастье в старом классификаторе 2001 есть нужный вид деятельности, поэтому проблем с его определением никаких не будет:

52.50 – Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах.

ВНИМАНИЕ! С 11 июля 2016 года в силу вступил новый классификатор ОКВЭД 2014 и теперь виды деятельности необходимо брать из него!

Данный вид деятельности включает все товары бывшие в употреблении для их розничной продажи в магазинах.

налогообложение комиссионного магазина

Налогообложение комиссионки

Шаг второй – это выбор налогообложения, для нас доступны следующие налоговые режимы:

Последние 2 вида налогов, а именно налог УСН и налог ОСНО мы сразу убираем, так как эти налоговые режимы слишком сложны и размер налогов по ним будет существенно выше.

Так что остается два варианта, выбрать налог ЕНВД или налог ПСН (тут ремарка, данное налогообложение доступно только для ИП, что является неоспоримым плюсом данной формы собственности).

В случае если Ваш комиссионный магазин менее 15 кв.м., то выбирайте ЕНВД.

Если же комиссионка 15 и более кв.м., то тогда налог на основе патента (ПСН), правда для применения патента в розничной торговли существует ограничение в 50 кв.м., то есть если магазин больше этой площади, то применять ПСН Вы уже не сможете.

Не забудьте, что все предприниматели должны в независимости занимаются они деятельностью или нет должны платить за себя фиксированные взносы.

Выбор помещения комиссионки

Шаг третий – это выбор помещения один из самых важных моментов в торговле, удачно выбранное место – это 50% успеха для бизнеса.

Думаю, не стоит объяснять, что помещение для своего бизнеса необходимо выбирать в проходном месте:

Рынок. Большая текучесть народа обязательно приведет к Вам потенциальных покупателей, правда есть одно НО, найти место на таком рынке достаточно большая проблема;
Помещение в ТЦ (торговый центр) или ТК (торговый комплекс), арендовать место стоит только на 1 этаже, он самый проходимый. Естественно ТЦ или ТК должны быть раскрученными и находиться в центре города;
Отдельное помещение. Брать в аренду отдельное помещение стоит только если его вход со стороны красной линии (то есть проезжей части и тротуара).

Более подробно о помещении для комиссионки Вы сможете прочитать в статье, которую я подготовлю в ближайшее время “Помещение комиссионного магазина”.

Выбор оборудования комиссионного магазина

Шаг четвертый, так как при выборе налогообложения мы решили, что будем использовать спецрежим ЕНВД или ПСН, то в этом случае кассовый аппарат нам не потребуется, но при необходимости по просьбе покупателя мы должны предоставить, подтверждающий документ о получении денег, с этого и начнем.

Оборудование магазина:

Чекопечатающая машинка (ЧПМ). Внешне похожа на кассовый аппарат и выполняет те же функции, отличается отсутствием в ней фискальной памяти и ее не надо ставить на учет в ИФНС как кассу;
Уголок покупателя. Им должен быть оборудован каждый магазин; Оргтехника. Для работы Вам потребуется ноутбук, можно б/у так как  вести всю документацию по магазину намного проще в электронном виде, так же стоит приобрести и МФУ (принтер-сканер-копир);
Программное обеспечение. Помимо всех программ (windows, office) приобретите программу 1С предприниматель, чтобы вести всю налоговую отчетность;
Стол продавца. Закрытая с 3х сторон витрина из ДСП именно на ней будет располагаться ЧПМ и ноутбук;
Стеллажи и витрины. Тут по Вашему желанию, выбор такого оборудования очень велик: со стеклом, с алюминиевым профилем и т.д., так же стеллажи архивные. По количеству оборудования будете определяться в зависимости от того какое арендуете помещение;

Более подробно про оборудование комиссионного магазина читайте в моей статье “Оборудование комиссионного магазина”.

ассортимент комиссионного магазина

Ассортимент товара комиссионки

Шаг пятый – определяемся с ассортиментом нашего комиссионного магазина. Тут конечно решать Вам, товаров, которые люди готовы продать довольно много и он разнообразный.

Тут Вам придется заняться самообразованием, чтобы разбираться в товаре который Вы будете принимать для своего магазина.

Виды товара бывшего в употреблении для комиссионки:

Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Это пожалуй самый востребованный и выгодный товар для перепродажи;
Бытовая техника. Телевизоры, DVD плееры, игровые приставки, пылесосы, холодильники, микроволновки, плиты, вытяжки, хлебопечи и т.д., данный товар второй по значимости и конечно им не стоит пренебрегать;
Мебель. Диваны, кухонные гарнитуры, столы письменные и компьютерные, шкафы и т.д.;
Товары для детей. Игрушки, манежи, кроватки, коляски и одежда и т.д. , данный товар в семье теряет актуальность как только вырастает ребенок и люди с удовольствием продадут недорого такой товар;
Одежда для взрослых. Шубы, пуховики, свадебные платья, костюмы и т.д.
Драгоценности. Золото, серебро и изделия из них.

Вот основной ассортимент комиссионного магазина. Вы можете специализироваться на каком-то одном направлении, а может и на всех (если конечно Вам позволяет площадь).

Плюсом этого бизнеса является то, что Вам изначально не нужно платить за товар и Вы расплачиваетесь с продавцом только после реализации товара. Хотя возможно за некоторые виды товара придется заплатить (драгоценности, мобильники, ноутбуки, планшеты) – за этот товар продавец скорее всего попросит предоплату.

Как набрать ассортимент б/у товаров для комиссионки

Самый простой способ – это взять газеты с объявлениями и обзвонить всех продавцов интересующего Вас товара.

Можно обзванивать и объявления в интернете (но как показала практика по интернету сложнее договориться, чем по обычной газете).

Подбор персонала

Шаг шестой – необходимо подобрать персонал для своего комиссионного магазина.

Это пожалуй самый простой момент всего бизнес-плана. Вы можете спросить почему ? Да все очень просто –никакой персонал набирать не надо.

Это Ваш бизнес и никто лучше Вас с ним не справится, точнее всем на него наплевать, кроме Вас.

Вы двигатель своего бизнеса, так что все изначально необходимо будет делать самому. Быть и продавцом и заказчиком рекламы, и подбирать товар по объявлениям в газете, и уборщицей(ком).

Вы работаете и Вам некогда ? УВОЛЬНЯЙТЕСЬ – если конечно Вы в серьез решили связать свою жизнь с бизнесом. Есть очень хорошее выражение –“Кто работает, тому некогда зарабатывать деньги”.

Уже в последующем, когда магазин начнет приносить стабильную прибыль, можно будет нанять себе помощника и когда полностью работа магазина будет автоматизирована останется только контролировать работающих у Вас людей.

реклама комиссионного магазина

Реклама комиссионного магазина

Шаг седьмой – не забывайте, что именно реклама – это двигатель торговли и от того насколько она правильно дана и будет зависеть количество потенциальных покупателей и как следствие уровень продаж.

Рассмотрим варианты рекламы комиссионного магазина:

 • Вывеска. Красивая вывеска с интригующим названием будет хорошим плюсом по привлечению клиентов;
 • Газеты. Размещайте свою рекламу в те же газеты в которых берете объявления для обзвонки;
 • Реклама в лифтах. Не пожалейте денег на рекламу размещаемую в лифтах;
 • Телегазета. Тоже стоит внимания и неплохо будет работать как цена-качество;
 • Листовки. Распространите по почтовым ящикам листовки, которые закажите в типографии, красивые и красочные, формат А5 с двухсторонней рекламой. С одной стороны будет реклама товаров магазина, а со второй информация о том, что Вы принимаете товары на комиссию в свой магазин.

Более подробно о рекламе и ее видах для комиссионного магазина можно будет прочитать в статье “Реклама комиссионного магазина”.

Рентабельность комиссионного магазина

Шаг восьмой – определяем рентабельность комиссионки. Для этого нам необходимо знать расходы и доходы открытого магазина.

Хорошая новость в том, что расходы на комиссионный магазин не такие уж и большие и если изначально делать все самому, то и расходов будет не так много.

То, что этот вид бизнеса рентабелен у меня не вызывает ни малейшего сомнения. Очень многое зависит от Вас как двигателя этого бизнеса, чтобы правильно рассчитать расходы и доходы, мне необходимы такие данные как стоимость аренды площади под магазин, стоимость закупаемого оборудования, количество денег выделяемых на рекламу.

Так, что приблизительные расчеты я смогу сделать после написания этих статей. Поэтому я отдельно проведу анализ рентабельности комиссионного магазина в статье “Доходы и расходы комиссионного магазина”.

развитие комиссионки

Как развивать комиссионный магазин

Шаг девятый – развитие комиссионного магазина. Вот мы и добрались до окончания бизнес-плана и осталось решить как можно развивать свой магазин товаров бывших в употреблении.

Рано или поздно любой бизнес достигает так называемого потолка, то есть дохода выше которого уже магазин выдать не может, многие предприниматели на этом останавливаются и это грубейшая ошибка, так как бизнес должен развиваться и приносить Вам как можно больший доход.

Поэтому рассмотрим варианты развития комиссионного магазина.

У данного бизнеса всего несколько видов развития:

Расширение ассортимента товаров. В случае если у Вас представлены не все виды товаров, то самое время расширить их ассортимент – это безусловно увеличит выручку магазина и как следствие доход;
Сеть комиссионных магазинов. В случае если у Вас уже представлен весь ассортимент товаров или просто в помещении уже не хватает места для дополнительного расширения, самое время открыть еще один магазин. Сделать это будет уже намного проще, так как у Вас уже есть опыт раскручивания 1 точки, то со второй уже будет легче. Дам тут рекомендацию, что точки должны быть в разных концах города.

Скачать подробный бизнес-план комиссионного магазина с расчетами: скачать бизнес-план комиссионного магазина.

На этом пожалуй все!  И я закончу свой бизнес-план комиссионного магазина. Ждите в ближайшее время обещанные статьи, которые раскроют данный бизнес-план значительно шире.

Вы можете посмотреть сборник примеров бесплатных бизнес-планов.

Если у Вас остались вопросы, то пишите в комментарии или в мою группу социальной сети ВКОНТАКТЕ.

Удачного бизнеса! Пока!


????? ??????????????? ??? ???????????? ????????

??? ???????????? ???????? ??????????? ????? ????????? ???, ??? ???? ?????? ??????????? ????????? ???????: ?????? ??????????? ?????? ?? ????????? ????????????? ?????; ??????? ??????????? ??????????? ?? ????????? (????????) ?????? ?? ????????? 100????????; ?????????? ????????? ???????? ??????? ?? ????????? 100?000?000????.

????? ??????????? ????? ??????? ????, ??? ???????: ? ?????? ? ??????????? ????????? ????????? ?? ?????? ?????. ??? ????????, ???? ????? ?????????? ? ??????????? ???????? ??????? ???????? ??? ????????? ???????, ? ??????? ????? ????????? ?? ?????? ?????; ????????? ????????? ?????? ?? ???????? ????????, ??????? ??????????? ??? (???????????? ??) ?? ???????? ??????????. ????????, ?? ????? ????????????? ??? ?? ???????? ?????? (? ?. ?.????????????? ? ??????????).

???????????

?? ????????????
?????????????, ???????????????? ????????? ????????? ?????? ?? I ?????.

1.??? ????? ????????? ?????????

??????? ?????????? ???

?? ?????? ??????? ????????? ????????? ????? ?????? ??, ? ???? ????????? ????????? ?????????????? ? ??????????? ???????????:

????????? ??????? ?????? ????????? ??? ??, ??? ??? ????????? ?????????, ??? ? ??, ??? ?????? ?????????? ??????? ?? ???? ????? (?.?4.1 ??.?346.13,??.?3 ??.?346.12?????).*

?? ????????????
?????????????, ???????????????? ????????? ????????? ?????? ?? I ?????.

2.????? ?? ????????? ???? ??? ????????? ???????? ???????? ????? ?????????? (????????????, ??????, ???????????)

????? ?? ???? ?????? ??????? ?? ???? ??????????????? ???????? ? ?? ???????, ?? ??????? ????????? ????? ???????? ????????????.

?????????? ??????? ? ??????? ????? ??????????? ? ?????? ?????????????? ?????????:

 • ???????? ????????, ? ??????? ????????? (???????????) ?????? ????????? ?? ?????? ????? (?.?1 ??.?990 ????);
 • ?????????? ????????, ? ??????? ????????? (?????) ????? ??????????? ??? ?? ?????? ?????, ??? ? ?? ????? ????????? (??????????) (?.?1 ??.?1005 ????);
 • ???????? ?????????, ? ??????? ????????? (??????????) ?????? ????????? ?? ????? ????????? (??????????) (?.?1 ??.?971 ????).

???? ??????? ????????? ??????? ??????? ????????????? ?????????, ????????????? ????????????6???7??????? 2 ???????346.26 ?????????? ??????????, ????? ???????????? ????? ???? ?????????? ?? ????.

??????????

?? ?????? ??????? ??????, ?????????? ????? ????????? ???? ??? ????????????? ?????????? ????????? ???????:

 • ? ?????? ? ??????????? ????????? ????????? ?? ?????? ?????. ??? ????????, ???? ????? ?????????? ? ??????????? ???????? ??????? ???????? ??? ????????? ???????, ? ??????? ????? ????????? ?? ?????? ????? (?.?1 ??.?990,??.?1 ??.?1005,???.?1011?????);
 • ????????? ????????? ?????? ?? ???????? ????????, ??????? ??????????? ??? (???????????? ??) ?? ???????? ??????????. ????????, ?? ????? ????????????? ??? ?? ???????? ?????? (? ?. ?.????????????? ? ??????????).

?? ????, ? ?????????, ??????? ? ??????? ??????? ????????? 3???????? 2014??. ??03-11-06/3/49927????? 3???? 2011??. ??03-11-06/3/53.

???? ????????? ??????? ?? ???????????, ????????? (???????????, ?????) ?? ????? ????????? ????. ????????, ???? ????? ?????????? ? ??????????? ???????? ????????? ??????? ?? ???????? ?????????, ?? ?????????? ? ??????????? ????? ????????? ?? ????? ?????????? (??.?1011 ????).*

?????????

??? ???????? ?????????? ???? ???????????, ??, ?? ?????? ??????? ??????, ??? ???????? ???? ??? ????????????? ?????????? ???? ???????:

 • ????????? ??????? ?????? ? ??????? ?? ????? ?????????. ?? ???? ??? ?????????? ?????? ? ?????? ???????? ????????? (?.?1 ??.?971 ????) ??? ?????????? ????????, ? ??????? ????? ????????? ?? ????? ?????????? (?.?1 ??.?1005 ????). ???? ?? ????????? ????????? ?? ?????? ????? (????????, ? ???????? ????????????), ?? ???????? ?????????? ?? ????? ????????? ????????. ????? ? ??????????? ? ????? ??????? ? ???? ?? ?????????. ??????? ??? ????? ???????? ???????????? ????????? ??? ???? ?? ?????????;
 • ???????? ???????, ?? ??????? ????????? ??????? ?????? ? ???????, ??????????? ????????? (???????????? ??) ?? ???????? ?????????? (?? ????? ?????????????, ?? ???????? ?????? ? ?.??.).

??????????? ??????????? ?????????? ? ??????? ??????? ????????? 25???????? 2009??. ??03-11-06/3/218,??? 18?????? 2009??. ??03-11-06/3/63,??? 27??????? 2008??. ??03-11-04/3/533,??? 7???????? 2006??. ??03-11-05/38,??? ?????? ?? 18??????? 2006??. ????-6-22/31.

????????

??????? ??????????? ????????? ? ????????????? ?????????? ???? ??? ?????????? ??????? ?? ????????? ???????? ???????????? ?????.  ????????????? ?? 17????? 2012??. ??1098/12?????????? ????? ??????, ??? ??? ?????????? ????? ?????? ???????? (????????) ?? ???????? ? ?????????????? ? ???????????? ? ?? ????????? ? ???? ???????? ????????? ?????-???????, ??????? ??????? ???????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ???? (??.?346.27 ????). ?????????????, ? ??????? ?? ?????????? ??????? ????? ???????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ? ???????????? ? ????? ??? ?????????? ???????? ???????????????.

?? ???????? ??????????, ??????????? ?? ????? ??????????, ????? ????????? ?????? ? ??????? ??? ?? ??????????? ???????? ????????, ??? ? ?? ????????, ??????? ??? ???????? ??? ????????????? ?? ???????? ?????????????? ???????????. ??? ????? ??????????????? ????? ?? ?????????? ???? ?? ????? ?? ??????????, ?? ?????????. ? ???????, ?????????? ? ?????? ????? ??????, ? ?? ? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??????? ???????????????, ???? ?? ?????????. ?? ???? ??????? ???????? ??????? ?????? ?? 25???????? 2009??. ??03-11-06/3/218.

??????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ???? ? ?????? ?????????????? ????????? ???????????.

????????? ???? ????????, ??? ??????????, ??????????? ?? ?????? ?????, ?????? ????????? ???? (??., ????????, ????????????? ?????????-????????? ?????? ?? 22???????? 2011??. ???05-6652/2010,?????????-?????????? ?????? ?? 2???????? 2011??. ???69-1135/2010, ???????????? ????????? 1????? 2011??. ???62-2707/2010,??? 24????? 2008??. ???62-3271/2007,????????????????? ?????? ?? 18???? 2005??. ???03-?24/05-2/867).

? ?? ?? ????? ???? ??????? ???????? ???????, ? ??????? ????? ??????????? ?????????? ? ???????? (??., ????????, ????????????? ??????????-?????????? ?????? ?? 21??????? 2006??. ???04-7782/2006(28626-?46-32),??????-???????? ?????? ?? 14???????? 2006??. ???79-282/2006,????????????????? ?????? ?? 29?????? 2006??. ???03-?24/06-2/552,???????-??????????? ?????? ?? 5????????? 2006??. ???08-4014/2006-1721?,????????????? ?????? ?? 26???? 2005??. ???64-3536/04-15). ???????? ????? ???????, ???? ??????? ?? ????, ?????????? 26.3?????????? ?????????? ?? ????????????? ?????????? ???? ? ????????? ?????????????? ????????????. ?? ?????? ???? ???????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??????????, ?? ??????? ??????????. ????? ????, ???????? ????????? ?? ????? ????? ????????????? ??? ?? ??????, ?????????? ?????????? ?? ??????????, ??? ? ?? ???????, ?????????? ?? ??????? ???????. ?? ????? ???????, ??? ??????? ?????????? ?? ????????????? ??????? ????????? ?????????????, ??????? ????????????? ??????????? ???????, ?? ???? ??????? ????? ????????????? ?? ??? ?? ?????? ???? (? ?????? ?????? ?????????) ? ??????? ???? (??????????).

?????? ?? ?????? ???? ??? ?????????? ???? ????????-?????? ? ???-????????????? ?????????????.

Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!
Теги к новости:
Комментарии
Добавить комментарий
Похожие новости:
12.03.2019
Скачать образец резюме продавца (.doc, 32КБ) Дата рождения: 15 июля 1983 г. Гражданство: Россия Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX
06.03.2019
Узнайте, выгодно ли открыть комиссионный магазин ? Скачайте готовый бизнес-план комиссионного магазина ? Разберем открытие на примере детского комиссионного магазина? Как
06.03.2019
Узнайте, выгодно ли открыть комиссионный магазин ? Скачайте готовый бизнес-план комиссионного магазина ? Разберем открытие на примере детского комиссионного магазина? Актуальность
06.03.2019
Адрес магазина ул. Южнопортовая д.7, офис номер 305. т.: +7 985 163-48-58; +7 916 523 41-25
28.02.2019
Содержание1 Бизнес-план комиссионного магазина: настолько это сегодня актуально?2 Схема работы комиссионных магазинов3 Выбор специализации для продажи подержанных товаров4
28.02.2019
Компания Rusbase - независимое издание о технологиях и бизнесе, организатор мероприятий и разработчик сервисов для предпринимателей и инвесторов. Какое дать название
выбрать фон